0

publicatie: Gevelreiniging

Voorwoord

Voorwoord

Deze publicatie is bedoeld voor beslissers rond onderhoud in de bouw, zoals beheerders en architecten. Daarnaast wordt ook voor de uitvoerende bouw nuttige informatie gegeven. Doelstelling is om met name de beslissers van dusdanige informatie te voorzien dat zij in staat zijn aanbiedingen en voorgestelde werkwijzen of technieken op kritische wijze voor hun situatie te beoordelen. Bovendien is in deze publicatie veel achtergrondinformatie opgenomen over de oorzaken van vervuiling. Deze informatie kan onder meer gebruikt worden bij het tegengaan van nieuwe vervuiling.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave
Deze publicatie is ten opzichte van zijn voorganger, SBR-publicatie 198 Gevelgids deel 1 Gevelreiniging, in de eerste plaats aangepast aan de huidige staat van de kennis en verschilt verder op de volgende onderdelen:

  • technieken worden uitvoeriger behandeld, waarbij meer informatie wordt gegeven, die is toegesneden op het gebruik als beslissingondersteunend instrument;
  • er zijn voorbeelden opgenomen, die tonen hoe kwaliteit en effectiviteit beoordeeld kunnen worden;
  • nieuwe technieken als laserreiniging komen nadrukkelijk aan de orde;
  • er wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving.