0

Inhoudsopgave

0514.03_cover__cover-1422537177

Gewild wonen =gewild bouwen?

De lessen van Almere als handreiking voor consumentgericht bouwen

Gewild Wonen (Almere) gold als een van de eerste grootschalige initiatieven op het gebied van consumentgericht bouwen. In opdracht van SBR onderzocht OBOM hoe Gewild Wonen is verlopen. De resultaten treft u aan in dit studierapport. De auteurs gaan ondermeer in op de communicatie, de marketing en de nazorg. Belangrijke aspecten bij consumentgericht bouwen.


Artikelnummer 514.03
ISBN 978-90-5367-379-9
Auteur(s) Ype Cuperus (OBOM, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft)
Aantal pagina's 103
Jaar van uitgave 2003

Gedrukte versie

 33,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 33,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie