0

publicatie: Gewild wonen =gewild bouwen?

Titelpagina

Gewild wonen = gewild bouwen?

De lessen van Almere als handreiking voor consumentgericht bouwen

Gewild Wonen (Almere) gold als een van de eerste grootschalige initiatieven op het gebied van consumentgericht bouwen. In opdracht van SBR onderzocht OBOM hoe Gewild Wonen is verlopen. De resultaten treft u aan in dit studierapport. De auteurs gaan ondermeer in op de communicatie, de marketing en de nazorg. Belangrijke aspecten bij consumentgericht bouwen.

2003
514.03
978-90-5367-379-9
05-08-2013