0

publicatie: Groen in gebouwen

Voorwoord

Voorwoord

Om te ontspannen en te recreëren nemen we vaak onze toevlucht tot de natuur. Hier komen we tot rust. Waarom zouden we deze positieve reacties die de meeste mensen bij het zien en beleven van groen hebben niet ook in onze werkomgeving gebruiken?

De aanwezigheid van planten in gebouwen beïnvloedt de manier waarop mensen hun omgeving ervaren en heeft een gunstig effect op de gezondheid. In kantoren draagt het aantoonbaar bij aan een hogere arbeidsproductiviteit.

Mede door deze bevindingen is er een groeiende aandacht voor groen in de omgeving maar ook in de gebouwen zelf. Dit wordt tevens bevorderd door de veranderende architectuur met meer transparantie in gebouwen en optimalisatie van daglichttoetreding. Dit laatste wordt natuurlijk ook beïnvloed door de noodzaak de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, in dit geval door het beperken van energiegebruik voor verlichting.

Het is van belang dat architecten en opdrachtgevers bij het ontwerpen van gebouwen, nieuwbouw en renovatie, rekening houden met ruimte voor structureel groen en de condities die daarvoor geschapen moeten worden, zowel in de directe omgeving als in de gebouwen zelf.
Deze publicatie gaat in op bovenstaande ontwikkelingen en geeft aan hoe architecten en andere ontwerpende en adviserende partijen de kansen kunnen benutten om te komen tot een integrale toepassing van meer groen in gebouwen.

De publicatie is in opdracht van SBR gemaakt door ir. J.A. Bergs (BenR adviseurs voor duurzaamheid) in samenwerking met mevr. ir. H. Pötz (opMAAT architectuur, stedebouw en advies) en mevr. ir. S. Seitz (architect). De conceptteksten zijn kritisch gelezen en becommentarieerd door de begeleidingscommissie bestaande uit de volgende personen:

 • ir. M.B.J. Ballieux, Alberts & van Huut
 • M.T.J. Custers, VHG
 • drs. F.H. de Haan, NIGZ
 • J.A.W.F. Kwint, Plants for People
 • ir. M.L.H. Ponse, Ponse Groenadvies
 • Mevr. ing. F. van Mierlo, Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
 • K. Zuidgeest, Plant Quality

Ten behoeve van het verkrijgen van informatie voor de planttechnische hoofdstukken (hoofdstuk 3 en 5) en informatie over kosten (hoofdstuk 6) is een Klankbordgroep samengesteld met deskundigen uit het veld.
De volgende personen hebben deelgenomen aan het overleg: Victor Dijkshoorn (ISS), Wim Everaarts (Westplant), Ton Hagmolen of ten Have (ISS), Bert Kuit (Atelier Green Earth). Marc Schoutens (Ambius), Denis Trees (Groenprojecten Zoetermeer), Helga Wagenaar (Plant Invest), Koos Zuidgeest (Zuidkoop).

Een financiële bijdrage in de ontwikkelkosten werd geleverd door:

 • VHG
 • Bouwen met Groen en Glas
 • Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
 • Plant Quality

SBR verwacht met het uitbrengen van deze publicatie een bijdrage te kunnen leveren aan een geïntegreerde aanpak voor ontwerpen met planten in gebouwen.

ir. Cindy Vissering
Projectmanager SBR