0

publicatie: Folieconstructies

Voorwoord

Voorwoord

Dit handboek omvat een actualisatie van het in 1998 door CUR/COB gepubliceerde Handboek Folieconstructies. Op hoofdlijnen omvat deze versie aanpassingen op het gebied van ontwerp, actualisatie van toe te passen materialen en uitvoeringsmethoden, inspectie en kwaliteitscontrole, lekdetectie, beheer en ontwikkelingen m.b.t. het herstel van folieconstructies.
In dit handboek wordt ingegaan op de toepassing van folieconstructies voor de verdiepte aanleg van infrastructurele werken. Bij dergelijke bouwwerken wordt door middel van folies een kunstmatige waterondoorlatende laag gecreëerd. Folieconstructies kunnen zowel in "den natte" als in "den droge" worden uitgevoerd. Het succes van folieconstructies komt met name voort uit het feit dat de uitvoering betrekkelijk eenvoudig en goedkoop is. Hoewel eigenlijk vanzelfsprekend, is het voor het welslagen belangrijk dat de constructie goed wordt ontworpen en uitgevoerd. Met dit handboek als leidraad is het mogelijk om goed functionerende en betrouwbare folieconstructies te maken.

Dit handboek is tot stand gebracht door de CUR-commissie C 157 'Actualisatie Handboek Folieconstructies'. Deze commissie bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen. De werkgroepen hebben zorg gedragen voor de inhoudelijke bijdragen. De eindredactie is uitgevoerd door Quality Services BV.

CUR-commissie C 157 'Actualisatie Handboek Folieconstructies' is als volgt samengesteld:

Stuurgroep
J.W.M. (John) Lambert Deltares, voorzitter wg. 3
C. (Cor) van Ommeren Quality Services BV, adviseur
D.H. (Dick) van Regteren Genap BV, voorzitter wg. 2
A.W.F. (Arie) Reij CUR B&I, coordinator / secretaris
J. (Hans) de Vries RWS Bouwdienst, stuurgroepvoorzitter
G.M. (Gerrit) Wolsink RWS Bouwdienst, voorzitter wg. 1
Werkgroep 1 - Ontwerp en materialen
A.J.C. (Bas) van Aart T&E Consult
J. (Jan) Breen TNO Industrie en Techniek
J.W.R. (Roel) Brouwer VWS Geotechniek BV
R.H. (Rijk) Gerritsen Witteveen en Bos
S. (Sipke) Huitema Van Hattum en Blankevoort
J.A. (Arnold) Kleinjan Grontmij
T. (Teunis) Linthof Royal Haskoning
C.B.A.L. (Carlo) Scheerder Genap
M.J. (Martin) den Uil Movares
J.P. (Peter) Vercouteren Arcadis (tot december 2007)
V. (Verena) Friedrich Arcadis (vanaf december 2007)
J. (Hans) de Vries RWS Bouwdienst
R.F. (Bob) Woldring DHV (werkgroepvoorzitter totjuli 2007)
G.M. (Gerrit) Wolsink RWS Bouwdienst (werkgroepvoorzitter vanaf juli 2007)
Werkgroep 2 - Uitvoering
L.J.M. (Bas) Notenboom Martens en Van Oord
N.J. (Nico) Boonstra Ballast Nedam, Specialistisch grondverzet
H. (Henk) de Bruijn Quality Services BV
E.M.P.J. (Eugene) van Mechelen Bouwdienst RWS
D.H. (Dick) van Regteren Genap BV, (werkgroepvoorzitter)
Werkgroep 3 - Beheer en onderhoud
J.W.R. (Roel) Brouwer VWS Geotechniek BV
H.B. (Harro) Evenboer Rijkswaterstaat Bouwdienst
J.W.M. (John) Lambert Deltares, (werkgroepvoorzitter)
A.J. (Adriaan) van Seters Fugro Ingenieursbureau B.V.
Corresponderende leden
R. (Rene) Bodamer Cofra BV
A. (Arend) Kremer ProRail Infra Management
R.S. (Rogier) Westerhoff TNO Bouw en Ondergrond
P.H.J. (Paul) Mes KIWA N.V. Transport &Energy
Eindredactie
C. (Cor) van Ommeren QuaIity Services BV
I. (lljo) Fluit Quality Services Inspection BV

Het resultaat kon alleen tot stand komen door de grote inzet van de hierboven genoemde medewerkers in de diverse werkgroepen en de stuurgoep.
CUR Bouw & Infra spreekt daarnaast haar dank uit aan onderstaande organisaties, die met hun bijdrage de totstandkoming van dit handboek mede mogelijk maakten:

Rijkswaterstaat Bouwdienst
Stichting Fonds FCO/GWW
DHVBV
AGRU GmbH (Oostenrijk)
Delta res
Genap BV
Van Hattum en Blankevoort BV / VWS Geotechniek BV
KIWA
Martens en Van Oord
Quality Services BV
SIKA GmbH (Duitsland)
Strukton Engineering
januari 2009 Het bestuur van CURNET