0

publicatie: Handboek Inspectie Beton

1. Inleiding

1. Inleiding

Dit SBRCURnet handboek vormt één integraal geheel met CUR-Aanbeveling 117 en de overige SBRCURnet handboeken uit dezelfde serie. Als basis voor de inspectie geldt onderstaande tabel, uit CUR-Aanbeveling 117:2015 “Inspectie en advies kunstwerken”:

Verbinding met SBRCURnet-handboeken en andere kennisdocumenten Geen verbinding met SBRCURnet- handboeken en andere kennisdocumenten
B1 - Inventarisatie
B2 - Toestandsinspectie
B3 - Contractuele vooropname
C4 - Analyse restlevensduur
D1 - Onderzoek materiaaleigenschappen
A1 Schouw
B4 - Contractuele eindopname
B5 - Hersteladvies
C1 - Risicoanalyse
C2 – Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming
C3 – Constructieve beschouwing
D2 - Verfijnde financiële onderbouwing
D3 - Verificatieberekening
D4 - Monitoring

De inhoud van dit handboek is grotendeels informatief. In bijlage 3 (Verwijzingstabel) is een lijst opgenomen met inspectiecategorieën uit CUR-Aanbeveling 117 en de daarbij benodigde diepgang op het gebied van inspectie van en onderzoek aan betonnen onderdelen. De tabel is daarmee een bindend onderdeel van een inspectie-overeenkomst conform een gekozen categorie uit genoemde CUR-Aanbeveling.

Doel van het handboek is het verstrekken van achtergrondinformatie en het geven van richting aan een objectieve manier van inspecteren van betonnen (onderdelen van) kunstwerken. In dit handboek wordt geen richting aan het advies volgend op de inspectie gegeven.
Met bijlage 3 (de verwijzingstabel) wordt het handboek gekoppeld aan de Aanbeveling. Daarmee is dit handboek bedoeld voor alle stakeholders bij bestaande civiele kunstwerken zoals inspecteurs, beheerders of constructeurs.