0
Handboek Inspectie Opleggingen


DOWNLOAD

» Download de Verbindingstabel Opleggingen
behorende bij het Handboek Inspectie Opleggingen.

Inhoudsopgave

Handboek Inspectie Opleggingen

Conform CUR-Aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken tussen opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven. Dit bijbehorende handboek voor opleggingen is een praktisch en uitgebreid hulpmiddel voor het uitwerken van die afspraken en leidt tot een betere prijs/kwaliteitsverhouding van uitgevoerd werk.

Handboek Inspectie Opleggingen geeft richting aan een objectieve manier van inspecteren van (onderdelen van) opleggingen. Het handboek biedt een handreiking voor een uniforme inspectiewijze en -vastlegging.

De publicatie belicht veel voorkomende opleggingen met specifieke achtergrondinformatie en kenmerkende schadebeelden. Deze informatie draagt bij aan het identificeren en beoordelen van zowel aan te treffen types als gebreken. Voor de beoordeling van de functionele toestand worden per schadebeeld de functies vermeld die mogelijk door de gebreken worden beïnvloed.

Naast de gebruikelijke degradatieprocessen als gevolg van milieu-invloeden zijn opleggingen ook indirect onderhevig aan belastingen uit verkeer en bewegingen van de kunstwerken waarin zij functioneren. De samenhang tussen deze invloeden en de daaruit voortvloeiende functie-eisen maakt de inspectie van deze onderdelen tot redelijk complexe activiteiten. Dit handboek helpt deze activiteiten succesvol te realiseren.

Handboek Inspectie Opleggingen is geschreven voor de hele civiele sector en samengesteld op basis van en ervaring met voegovergangen zoals opgedeeld binnen en buiten Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO).


Serie Materiaalgebonden inspectieboeken

Handboek Inspectie Voegovergangen vormt één integraal onderdeel met CUR-Aanbeveling 117 en de overige handboeken uit dezelfde serie over staal, beton, hout, metselwerk en voegovergangen.

De handboeken vormen een samenvatting van de op dit moment beschikbare kennis van materialen en kritieke onderdelen. De handboeken geven tevens handreikingen voor inspectie aan de beschreven materialen en onderdelen. De serie biedt hiermee opdrachtgevers en -nemers handige kaders, zodat zij de inspectie, het onderzoek en het beheren van civiele kunstwerken systematisch aan kunnen pakken. Met als resultaat kostenbesparing en een gewaarborgde kwaliteit én veiligheid.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer CRW 694D.16
ISBN 978 90 5367 694D.16
Auteur(s) Nico Booij
Aantal pagina's 173
Formaat 210 x 297mm
Uitvoering paperback
Jaar van uitgave 2017