0

publicatie: Handboek Inspectie Staal

1 Inleiding

1 Inleiding

Dit SBRCURnet handboek vormt één integraal geheel met CUR-Aanbeveling 117 en de overige SBRCURnet handboeken uit dezelfde serie.

Als basis voor de inspectie geldt onderstaande tabel, uit CUR-Aanbeveling 117:2015 Inspectie en advies kunstwerken.

Verbinding met SBRCURnet-handboeken en andere kennisdocumenten Geen verbinding met SBRCURnet-handboeken en andere kennisdocumenten
B1 - Inventarisatie A1 - Schouw
B2 - Toestandsinpectie B4 - Contractuele eindopname
B3 - Contractuele vooropname B5 - Herstelanalyse
C4 - Analyse restlevensduur C1 - Risicoanalyse
D1 - Onderzoeken materiaaleigenschappen C2 - Meerjarenonderhoudsplanning en budgetraming
C3 - Constructieve beschouwing
D2 - Verfijnde financiële onderbouwing
D3 - Verificatieberekening
D4 - Monitoring

In dit handboek is slechts op enkele punten van de tabel afgeweken, bijvoorbeeld door verbinding te leggen met A1 - Schouw.

De inhoud van dit handboek is grotendeels informatief. In bijlage 3 is een lijst opgenomen met inspectiecategorieën uit CUR-Aanbeveling 117 en de daarbij benodigde inspectiediepgang op het gebied van inspectie van stalen onderdelen. De lijst is daarmee een bindend onderdeel van een inspectie-overeenkomst conform een gekozen categorie uit genoemde CUR-Aanbeveling.

Doel van het handboek is het verstrekken van achtergrondinformatie en het geven van richting aan een objectieve manier van inspecteren van stalen (onderdelen van) kunstwerken. In dit handboek wordt geen richting aan het advies gegeven volgend op de inspectie. Met bijlage 3 wordt het handboek gekoppeld aan de Aanbeveling. Daarmee is dit handboek bedoeld voor alle stakeholders bij bestaande civiele kunstwerken zoals inspecteurs, beheerders of constructeurs.