0

publicatie: Handboek Keramische tegelvloeren

Voorwoord

Voorwoord

In 1999 publiceerde SBR in samenwerking met WTCB de Gids voor afwerkvloeren: keramische tegels. Deze uitgave bestond uit een algemeen deel en twaalf katernen voor specifieke toepassingen. Deze Gids heeft duidelijk in een behoefte voorzien.

Dit handboek Keramische tegelvloeren volgt de Gids op en vervangt het algemene deel daarvan. Werd bij de Gids gesproken van een 'handleiding', voor deze uitgave is gekozen voor de titel 'handboek'.

De inhoud is geheel herzien en aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Ten opzichte van de Gids worden onderwerpen zoals fysische en mechanische eigenschappen diepgaander behandeld. Ook wordt meer aandacht geschonken aan de afstemming tussen de opbouw van de ondergrond en de keramische afwerking. Een groot aantal afbeeldingen illustreert de tekst.

Net als de Gids uit 1999 is ook dit handboek tot stand gekomen in nauwe samenwerking met WTCB. Basis voor dit handboek is de herziene Technische Voorlichting TV137 Keramische binnenvloerbetegeling. De unieke samenwerking in dit project met WTCB heeft ertoe geleid dat in België en Nederland min of meer gelijktijdig twee publicaties verschijnen die technisch-inhoudelijk in hoge mate overeenkomen.

Enkele onderdelen zijn op verzoek van de Nederlandse technische commissie aangepast. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met het onderwerp 'maatafwijkingen' omdat de richtlijnen daarvoor in Nederland strenger zijn. Verder bevat dit Nederlandse handboek de aanbeveling om tegels groter dan 300x300 mm niet traditioneel te verwerken. In opbouw wijkt dit handboek sterk af van TV137. Zo zijn alle eisen aan de vloer en toetsing daarvan samengebracht in één hoofdstuk over prestatie-eisen.

Door de samenwerking met WTCB zijn in het handboek onderdelen opgenomen die vooral voor België van toepassing zijn. Reden om deze onderdelen uit de TV137 over te nemen is dat er naar de mening van de Technische Commissie steeds vaker uitwisseling is tussen Nederlandse en Belgische bedrijven, waardoor over en weer ook methoden en begrippen worden gebruikt.

Het handboek bundelt de up-to-date kennis op het gebied van keramische tegelvloeren. Het is een onmisbaar naslagwerk voor opdrachtgevers, beheerders, architecten, adviseurs, directievoerders, uitvoerders, aannemers van tegelwerken, tegelzetters en leveranciers. Het handboek geeft alle betrokken partijen de benodigde handvatten voor het verantwoord en duurzaam toepassen van keramische tegelvloeren.

Deze publicatie is financieel mede mogelijk gemaakt door:

 • Algemene Vereniging voor de Nederlandse Aardewerkindustrie (AVA)
 • Bond van Aannemers van tegelwerken in Nederland (BOVATIN)
 • Vereniging van handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN)
 • Schönox GmbH
 • Omnicol Nederland BV
 • Henkel Nederland BV
 • Eurocol BV
 • Kiesel Benelux

Deze publicatie is samengesteld onder redactie van:

 • Mw. ir. T. Vangheel, WTCB
 • P.J. Bakker, BOVATIN
 • ir. P.F. van Deelen, bouwtechnisch journalist
 • ir. P.H.J. Ligthart, projectmanager SBR
 • B. van der Valk, communicatieadviseur SBR

Deze publicatie is tot stand gekomen onder begeleiding van een Technische Commissie. Hierin hadden zitting:

 • P.J. Bakker, BOVATIN
 • K. Bartmann, Schönox GmbH
 • E. Boot, AVA
 • dr.ir J.J. Horst, Technology Rail BV (corresponderend lid)
 • ir. P.P.J. Lahaye, IACT
 • ir. P.H.J. Ligthart, SBR
 • D.J. Mudde, EGM Adviseurs
 • R. Nuvelstijn, Centrum Natuursteen (corresponderend lid)
 • D. Sytsma, HIBIN
 • A. Theunissen, AVA
 • M. Tomaello, BOVATIN
 • Mw. ir. T. Vangheel, WTCB
 • F.M. Veldkamp, Interbuild Management BV