0
Brandveiligheid in hoge gebouwen

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Brandveiligheid in hoge gebouwen

Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen heeft het bevoegd gezag c.q. de brandweer, de mogelijkheid om zelf nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Deze handreiking beoogt de consensus hierover tussen alle betrokken partijen te bevorderen.

Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen marktpartijen, bevoegd gezag en Brandweer Nederland en biedt handvatten om een optimale brandveiligheid in hoge gebouwen te realiseren.

Wat betreft het verkleinen van brandgevaar in gebouwen biedt het Bouwbesluit duidelijke voorschriften. Echter, voor gebouwen hoger dan 70 meter of met grote brandcompartimenten zijn er geen specifieke prestatie-eisen opgenomen in Bouwbesluit. Om ook bij deze gebouwen eenzelfde mate van brandveiligheid te realiseren is de publicatie Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen opgesteld.

Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen biedt handvatten om op uniforme en adequate wijze invulling te geven aan de brandveiligheid van hoge gebouwen en is bedoeld om zowel ontwikkelaars van bouwplannen als toetsers een uniform kader te verschaffen bij het ontwikkelen en beoordelen van hoogbouwprojecten. Daarbij gelden de volgende begrenzingen: 

» Een maximale gebouwhoogte van 200 m boven meetniveau. 
» Het gebouw bevat voornamelijk kantoorfuncties, woonfuncties of logiesfuncties.
» Maximale brandcompartimentsgrootte van 1000 m2
» Een brandcompartiment omvat niet meer dan 1 bouwlaag. 
» Er zijn ten minste twee onafhankelijke vluchtroutes aanwezig.

De publicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen marktpartijen, bevoegd gezag en Brandweer Nederland en biedt een praktische aanpak om een optimale brandveiligheid in hoge gebouwen te realiseren.


Artikelnummer 644.14
ISBN 978-90-5367-570-0
Auteur(s) ir. R.A.P. van Herpen
Jaar van uitgave 2014

Gedrukte versie

 148,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen