0
Handboek hei en trilbaarheid

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Handboek Hei- en trilbaarheid

Palen en damwanden

Voor het uitvoeren van een prognose voor het inheien/intrillen van funderingselementen bestaat een scala van methoden, waarmee in de afgelopen decennia enorm veel kennis en ervaring is opgebouwd. Die kennis en ervaring is echter slechts beschikbaar binnen een kleine groep van deskundigen. De ‘gemiddelde’ ontwerper / adviseur weet vaak niet waar die kennis te verkrijgen is en hoe je ermee moet omgaan. Het gevolg is maar al te vaak dat er grote problemen zijn om de funderingselementen schadevrij heiend of trillend op diepte te krijgen. Handboek Hei- en trilbaarheid brengt hier verandering in en bundelt alle kennis en ervaring omtrent dit onderwerp in een handzame publicatie.

Het handboek bevat praktische aanbevelingen om te komen tot een zo optimaal mogelijk en uitvoerbaar ontwerpproces voor het heien en trillen van palen en damwanden. Voor het uitvoeren van een hei- of tril-prognose is een stappenplan opgesteld, waarmee een correcte en eenduidige aanpak mogelijk is. Met deze aanpak kan tevens worden gewerkt aan verdere bevordering van het leerproces. Het handboek besteedt ook ruime aandacht aan achtergrondinformatie in theorie en praktijk.

Handboek Hei- en trilbaarheid biedt daarnaast een globale beschrijving
van de belangrijkste aandachtspunten en verwijzingen naar de daarvoor geldende richtlijnen. De hei- of trilprognose is een essentieel onderdeel van de risicoanalyse en wordt daarom uitgebreid beschreven. Ook invloedfactoren als de hamer- of trilblokkeuze, de toename van de grondweerstand bij onderbrekingen van het installatieproces, de invloed van de geometrie en het materiaal van de te installeren elementen, worden daarbij behandeld.

Naast de theorie van het heien en trillen wordt ook veel aandacht besteed aan de geologie, de grondeigenschappen en de uitvoeringsaspecten in relatie tot hei- en trilwerk. Met het handboek is de basis gelegd voor een doordachte risicobeoordeling en een realistische werkwijze bij hei- en trilwerken.

Het toepassingsgebied is in beginsel de Nederlandse bouwpraktijk op land en offshore. Rekening houdend met afwijkende bodemgesteldheden, omstandigheden en werkwijzen kan het handboek in principe ook worden toegepast voor projecten buiten Nederland.


Artikelnummer CRW 730.17
ISBN 978 90 5367 642 4
Auteur(s) Mark-Peter Rooduijn
Aantal pagina's 239
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering paperback
Jaar van uitgave 2017

Gedrukte versie

 109,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen