0

Bestanden

 Preview_C222

Bestanden

 C222

C222_cover-1422537235

Hoogwaardig bouwen met baggerspecie in geotextiele tubes

Met baggerspecie naar betaalbare waterveiligheid

Uit inspecties en berekeningen is gebleken dat een substantieel deel van de waterkeringen in Nederland onvoldoende hoog en/of sterk zijn. En met de fluctuaties van de waterstanden neemt de behoefte aan waterveiligheid alleen maar toe.

De CUR publicatie “Hoogwaardig bouwen met baggerspecie in geotextiele tubes’ laat zien hoe met een innovatief concept een betaalbare waterveiligheid gerealiseerd kan worden. De publicatie bevat de argumenten om voor het concept te kiezen en biedt een stapsgewijze aanpak om tot realisatie te komen: minder transport van bagger, minder milieubelasting en betere kostenbesparing.

Het concept omvat het verwijderen van baggerspecie, het toevoegen van flocculanten, het verpompen van dit mengsel naar een geotextiele tube, het ontwateren van dit mengsel in de tube en het gebruik van de gevulde tube bij de versterking van een waterkering. Hiermee kan het als alternatief van de gebruikelijke aanlegmethoden dienen en toegepast worden bij de aanleg en versterking van dijken en andere waterbouwkundige werken.

Toepassing in waterkering
Door dit concept toe te passen in een waterkering wordt baggerspecie hoogwaardig en duurzaam toegepast en wordt de keten van erosie van gronddeeltjes door 'werk-met-werk' te maken gesloten. Het concept zorgt door besparing op stortkosten voor baggerspecie en door besparing op inkoop van zand en klei voor lagere maatschappelijke kosten dan wanneer baggeren en vergroting van waterveiligheid afzonderlijk en op de conventionele wijze wordt aangepakt.

Bij het ontwerp wordt getoetst aan macrostabiliteit en microstabiliteit. Bij de uitvoering zijn het plaatsen, vullen, ontwateren & consolideren evenals het afwerken bepalend voor de kwaliteit van de waterkering. In deze publicatie zijn de ontwerp- en uitvoeringsaspecten stap voor stap uitgewerkt. In de afgelopen jaren is het concept in toenemende mate integraal of in delen onderzocht en toegepast, zowel in Nederland als in het buitenland.


Artikelnummer CRW C222
ISBN 978 90 376 0516 7
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 135
Jaar van uitgave 2009

Online versie

 61,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie