0

Inhoudsopgave

C219_cover-1422537228

CUR 219 INSIDE Innovatieve dijkversterking

Doel is het ontwikkelen, testen en toepassen van vernieuwende oplossingen om dijken binnen het bestaande ruimtebeslag te versterken. INSIDE heeft geresulteerd in de uitwerking van 3 dijkversterkingsmethoden van 3 consortia van marktpartijen: Mixed in place, Dijkvernageling, Dijkdeuvels. ENW vindt dat het onderzoek heeft aangetoond dat MIP en Dijkvernageling als volwaardige dijkversterkingstechnieken beschouwd kunnen worden. De technieken zijn zodanig uitgewerkt dat zij toegepast kunnen worden in een pilot. Een pilot is de werkelijke toepassing in een dijkversterkingsproject waarbij tijdens de uitvoerings- en gebruikfase extra kwaliteitscontrole en monitoring worden verricht. De methode Dijkdeuvels is een innovatieve techniek, die nog niet eerder is toegepast. Het onderzoek is een goede aanzet voor een uitgewerkte techniek, maar nog niet voldoende om alle onzekerheden weg te nemen. Met name t.a.v. de modellering van het systeem en het opstellen van de ontwerpfilosofie moet nog aandacht worden besteed.


Artikelnummer CRW C219
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 118
Jaar van uitgave 2007

Gedrukte versie

 55,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 55,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie