0

Inhoudsopgave

651_cover-1422537239

Referentieniveaus voor de kwaliteit van gebouwen

Inventariserend onderzoek naar de behoefte van de bouwsector aan referentieniveaus voor de kwaliteit van gebouwen

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd. In de meeste gevallen staat in een verbouwvoorschrift voor een bepaald aspect dat bij verbouw het rechtens verkregen niveau geldt. Het gaat om het niveau dat is verkregen met de destijds van toepassing zijnde voorschriften. Consequentie van deze nieuwe regel is dat in situaties waarin geen rechtens verkregen niveau is gedefinieerd, de meest minimale voorschriften voor bestaande bouw van toepassing zijn. Vooral voor herbestemmingsprojecten zal dit op verschillende vlakken het geval zijn.

Het werpt de vraag op wat een goede referentie is voor het kwaliteitsniveau dat eindgebruikers acceptabel vinden bij verbouw. Zijn er voldoende handvatten beschikbaar om de kwaliteit van bestaande gebouwen te bepalen?


Artikelnummer 651.13
ISBN 978-90-5367-576-2
Jaar van uitgave 2013

Online versie

 0,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie