0

Inhoudsopgave

C198_cover-1422537232

198 Kerende constructies in gewapende grond

Taludhelling steiler dan 70°

Het handboek ‘Kerende constructies in gewapende grond’ heeft betrekking op kerende constructies in gewapende grond met een taludhelling steiler dan 70°. Het zwaartepunt van het handboek ligt bij het rekentechnisch ontwerp van dergelijke constructies. Vooral bij opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat en NS-RIB, bestond behoefte aan een handboek over constructies met gewapende grond, gezien het toenemend gebruik ervan en de verschillende berekeningsmethoden die de leveranciers van de systemen hanteren.

Als wapening zijn beschouwd stalen strips, stalen profielen, draadgaas roosters, kunststof strips en kunststof grids (geogrids). Voor de bekleding van het gewapende massief wordt een groot aantal varianten genoemd, die voor het rekenkundig ontwerp echter minder relevant zijn. Beschouwd zijn gewapende grondconstructies in ophoging en in ingraving (soil nailing).

Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsgebied van gewapende grond met een steil talud. Hierin wordt speciale aandacht geschonken aan de invloed van slecht draagkrachtige lagen op het zettingsgedrag en de stabiliteit van de constructie als geheel. Technische en esthetische zettingscriteria komen aan bod, evenals de toepasbaarheid van de verschillende bekledingssystemen.


Artikelnummer C198
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 234
Jaar van uitgave 2000

Gedrukte versie

 34,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 34,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie