0

publicatie: Rapportage 2012 Landelijk Onderzoek Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten

Voorwoord

Voorwoord

Gemeenten hebben van oudsher een grote behoefte aan huisvesting. Historisch gezien zijn ze daardoor grote vastgoedeigenaren geworden. Dat vastgoed is nodig voor het vervullen van allerlei wettelijke taken, en het bereiken van eigen beleidsdoelstellingen voor onder andere onderwijs, sport, welzijn, cultuur en de eigen huisvesting van de medewerkers. Het vastgoed in eigendom van gemeentelijke organisaties heeft een enorme financieel-economische waarde (naar schatting circa € 40 miljard WOZ-waarde). Het vertegenwoordigt bovendien een onschatbare sociaal-economische en politiek-bestuurlijke waarde.

Met het tweejaarlijks Landelijk Onderzoek naar Vastgoedmanagement bij Nederlandse Gemeenten (LOVGM) is in 2009 een eerste stap gezet om meer kennis en inzicht te bieden in de praktijk van de gemeentelijke vastgoed-wereld. In 2010 is het eerste landelijke onderzoek gehouden.

In 2012 is het tweede LOVGM gehouden en de resultaten van dit onderzoek zijn in deze rapportage vastgelegd. Aan dit tweede onderzoek hebben 137 Nederlandse gemeenten meegewerkt, een stijging van 67 gemeenten ten opzichte van het voorgaande onderzoek. Doel is om met dit onderzoek een referentiekader te bieden aan Nederlandse gemeenten en daarnaast inzichtelijk maken op welke terreinen professioneel vastgoedmanagement bij Nederlandse gemeenten toegevoegde waarde kan bieden. Hiermee worden gemeenten ge- stimuleerd om meer aandacht te besteden aan vastgoedmanagement en dit op een hoger niveau te brengen.

Samenwerking Instituut VGM en SBR
In 2012 hebben stichting Instituut voor VastGoed-Management en SBR (kennisplatform voor de bouw en vastgoed) een belangrijke stap gezet om te komen tot de verdere professionalisering van het gemeentelijke vastgoed, door een meerjarige samenwerking aan te gaan met elkaar. De kracht van de samenwerking zit met name in de gedeelde focus op het voorzien in de behoefte aan betrouwbare kennis om effectief en efficiënt te kunnen werken in de praktijk. Deze praktijkgerichte aanpak staat bij beide stichtingen hoog in het vaandel.

Walter Rozendaal & Patrick de Kort
directie Instituut VGM

Andrew Koster
operationeel directeur SBR