0
leidraad-rgs-nieuw

Inhoudsopgave

Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten

Investeren en Onderhouden

In 2013 verscheen de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en onderhouden voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en leveranciers tezamen. Naast de Leidraad met een gezamenlijk procesmodel is er behoefte aan een Leidraad specifiek voor opdrachtgevers met de nadruk op woningcorporaties. De externe omgeving van corporaties verandert steeds sneller. Doelstellingen worden zwaarder, de regelgeving ingewikkelder, het woningbezit veroudert, kortom de maatschappij verandert snel. Hoe kunnen corporaties de initiatiefrol oppakken en invulling geven aan vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed en meer regisserend opdrachtgeverschap? Dit boek geeft hele praktische handvatten om die beweging te bewerkstelligen.

SBRCURnet en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze publicatie. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker van dit product aanvaardt daarvoor het risico. SBRCURnet sluit, mede ten behoeve van de auteurs, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van informatie uit dit product.

Deze publicatie kunt u ook gratis krijgen

Als abonnee of lid van de Stichting RGS ontvangt u deze publicatie gratis en profiteert u daarnaast van diverse andere voordelen. Meer informatie is beschikbaar op www.rgsnl.nl of bel gerust Remco Spiering op 06 411 91105.


Artikelnummer 687.15
ISBN 978-90-5367-614-1
Jaar van uitgave 2015

Gedrukte versie

 130,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 130,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie