0

publicatie: Leren van geotechnisch falen

Voorwoord

Voorwoord

Falen van grond en grondgerelateerde constructies (bouwputten, funderingen, grondwerk, etc.) vormen een belangrijke schadepost, zowel in de utiliteits- en woningbouw als in de grond-, weg- en waterbouw. Naast directe schade kan dit gepaard gaan met indirecte schade en/of onveiligheid. Aan aansprekende voorbeelden, met name bij binnenstedelijke ondergrondse bouwwerken, geen gebrek.
Direct betrokkenen bij faalincidenten nemen hun ervaring mee, maar het als sector leren van die incidenten en het daarmee tenminste reduceren van volgende incidenten, gebeurt niet structureel.
Op initiatief van KIVI NIRIA Geotechniek en Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur is door CUR Bouw & Infra het project “Leren van geotechnisch falen” (C163) gestart. In 2008 is een commissie samengesteld die inmiddels zes cases heeft onderzocht. In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek en de resultaten van het project.

Bij het verschijnen van deze rapportage was de samenstelling van commissie 163 ”Leren van geotechnisch falen“ als volgt:

ir. D.G. Mans (voorzitter) Meged Engineering & Consultancy
ing. A. Jonker (secretaris/coördinator) CUR Bouw & Infra
dr.ir. K.J. Bakker Centrum Ondergronds Bouwen
dr.ir. C.B.M. Blom Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam
ir. P.M.C.B.M. Cools Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
ir. J.K. Haasnoot CRUX Engineering
ir. A.J. van Seters Fugro Ingenieursbureau
ir. H.R. van der Sluis CIHR Adviezen
dr.ir. M.Th.van Staveren MBA Deltares
ing. J. de Vos Geomet

De commissie heeft de volgende cases geanalyseerd en per case een werkrapport uitgebracht; deze rapporten zijn vermeld in het hoofdstuk “literatuur”.

Case Rapporteur/beoordelaar
1 Vlietland ziekenhuis te Schiedam ir. H.R. van der Sluis/ir. J.K. Haasnoot
2 Parkeergarage Zuidpoort te Delft ing. J. de Vos/ing. H.J. Everts
3 Baggerdepot IJsseloog ir. J.K. Haasnoot/ing. J. de Vos
4 Parkeergarage Westerhaven te Groningen ir. A.J. van Seters en ing. O. Dijkstra/
ir. J.K. Haasnoot
5 Museumparkgarage te Rotterdam dr.ir. C.B.M. Blom en dr.ir. O.M. Heeres/
ir. A.J. van Seters
6 Provinciale weg N470 in Zuid Holland ir. A.J. van Seters en ir. A.J. Snethlage/
dr.ir. O.M. Heeres

Deze publicatie is opgesteld door ir. D.G. Mans, ir. P.M.C.B.M. Cools en dr.ir. M.Th. van Staveren MBA.

De volgende financiers hebben bijgedragen aan de realisatie van het onderzoek en deze publicatie:

  •  Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
  •  KIVI NIRIA Geotechniek
  •  Fonds Collectief Onderzoek GWW
  •  CIHR Adviezen bv
  •  Fugro Ingenieursbureau bv
  •  Geomet

CUR Bouw & Infra spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie.

februari 2010 Het bestuur van CURNET