0

hoofdstuk: Bijlage 6 Monitoring van natuurvriendelijke oevers

1 Inleiding

1 Inleiding

Wat is monitoring? Waarom zouden we gaan MOnitoren? Monitoring is ingewikkeld en het is toch veel te duur? Op dergelijke vragen geeft dit hoofdstuk antwoord. In paragraaf 2 wordt uitgelegd wat monitoring is en waarom dit geschiedt. Vervolgens staat in paragraaf 3 aangegeven hoe je een monitoringsplan kunt opzetten. Paragraaf 4 beschrijft de stand van zaken van de monitoring in oevers van grote wateren. Er wordt een keuze-instrument gepresenteerd waarmee je gemakkelijker een monitoringsplan kunt opstellen. Daarbij gaat het om de verschillende thema's die in oevers aan de orde kunnen komen, welke variabelen dan gemeten kunnen worden en op welke manier.

Dit wil niet zeggen dat met behulp van deze bijlage altijd zelfstandig monitoring is uit te voeren. Voor het verzamelen en beoordelen van de gegevens is doorgaans gespecialiseerde civieltechnische en/of biologische kennis noodzakelijk. Bovendien kunnen er geen kant-en-klaar recepten gegeven worden voor monitoring. Een natuurvriendelijke oever is 'maatwerk' evenals het bijbehorende monitoringsplan.