0

publicatie: 205 Natuurvriendelijke oevers

Voorwoord

Voorwoord

In 1994 is door de CUR het handboek Natuurvriendelijke oevers uitgebracht. Veel aandacht werd in dit handboek besteed aan de vraag op welke wijze een oever natuurvriendelijk kan worden ingericht. Na het uitkomen van dit handboek heeft het cur-bestuur een kennisoverdracht commissie F11 ‘Natuurvriendelijke oevers’ ingesteld. Inmiddels is de kennis over inrichting en beheer van oevers flink toegenomen, mede dankzij een groot aantal uitgevoerde oeverprojecten. Het resultaat is dat een aantal afzonderlijk goed hanteerbare publicaties zijn uitgebracht. Er is gekozen voor een min of meer thematische indeling van de te behandelen onderwerpen, vervat in afzonderlijke publicaties. Zodoende kon iedere publicatie specifiek worden toegesneden op de doelgroep. Op deze wijze is de drempel om de nieuwe kennis te gaan toepassen zo laag mogelijk gehouden.

De volgende publicaties maken onderdeel uit van de uitgave reeks Natuurvriendelijke oevers:

  • Natuurvriendelijke oevers: Aanpak en toepassingen, CUR-publicatie 200
  • Natuurvriendelijke oevers: Belastingen en sterkte, CUR-publicatie 201
  • Natuurvriendelijke oevers: Oeverbeschermingsmaterialen, CUR-publicatie 202
  • Natuurvriendelijke oevers: Fauna, CUR-publicatie 203
  • Natuurvriendelijke oevers: Vegetaties langs grote wateren CUR-publicatie 204
  • Natuurvriendelijke oevers: Water- en oeverplanten, CUR-publicatie 205

De publicatie Water- en oeverplanten is gechreven door Roelf Pot (Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau) en Wim Schippers (IKC natuurbeheer tevens eindredactie). Op onderdelen zijn bijdragen geleverd door Nomi Havelaar (IKC natuurbeheer), die ook de pentekeningen vervaardigde.

Fotoverantwoording:
Hugo Coops 135, 247, 330
Jeanette van Eck 90
Ruud Knol 262-2, 309
Arie Koster 152
Hans Sessink 117- r, 387, 411-l
Joop Smittenberg 273, 287, 289, 311,324
G.F.J. Tik 405-r, 411-r
Melchior van Tweel 251, 281, 308
Ton van Zeijts 405-l
Maarten Zonderwijk 136, 140, 154, 204

Van de Adviesgroep Vegetatiebeheer (IKC Natuurbeheer) zijn afkomstig: 17-l, 39-l ,47, 48-4, 51, 68, 70-1, 70-2, 73-l, 80, 96-6, 98-3, 98-4, 98-5, 105, 113, 117-l, 157, 162-1, 172, 214-6, 282, 341, 350, 375, 391, 404-r, 409, 415
De overige foto's zijn gemaakt door Nomi HaveIaar, Roelf Pot en Wim Schippers.

De publicatie is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van CUR-kennisoverdrachtscommissie FII 'Natuurvriendelijke oevers':
Prof.ir. J. Stuip, voorzitter, Stichting CUR
Ir. A.D. Bos, secretaris, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Ir. R.E.A.M. Boeters, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Drs. B. Botman, Unie van Waterschappen
Ing. J.H. Brinkman, Waterschap Regge en Dinkel
Ir. T. van Ellen DHV Milieu & Infrastructuur bv
Ir. C. van Meeteren, VBKO / Bitumarin bv
Ing. C. Nijburg, ONRI/ARCADIS Heidemij Advies bv
Ing. W. Paas, IPO/ Provincie Drenthe Vaarwegenbeheer
Ing. L.W. Pijning, Vereniging Stadswerk NederIand / Gemeente Helden
Ir. G.J. Schiereck, TU Delft Faculteit der Civiele Techniek
Ir. W. Schippers, IKC Natuurbeheer
Ir. A.A.M. Wevers Christelijke Hogeschool Windesheim
Ir. G.J. Verkade, coördinator, Stichting CUR
Ir. J.L. Koolen, mentor, Stichting CUR

De CUR spreekt haar dank uit aan de volgende organisaties die, met een financiële bijdrage, deze publicatie mogelijk maakten:

  • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
  • Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer (IKC N) van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
  • Vereniging Natuurmonumenten

Mei 2000 - Het bestuur van de CUR