0

publicatie: Omgaan met risico’s in de bouw

1 Omgaan met risico's in de bouw

1 Omgaan met risico's in de bouw

Van onbewust onbekwaam naar het grijpen van kansen

Goed omgaan met risico's leidt niet alleen tot betere resultaten voor de eindgebruiker, maar ook voor alle partijen die betrokken zijn in een bouwproces. Bovendien geeft het meer voldoening aan iedereen die aan een bouwwerk heeft gewerkt. Risicomanagement zou daarom binnen de hele keten van een bouwproces een belangrijk agendapunt moeten zijn. En dan gaat het er niet alleen om risico's vast te stellen, maar vooral om ze met elkaar te delen en ze te beheersen. Risicomanagement raakt rechtstreeks allerlei onderwerpen van de vernieuwende bouw, zoals professioneel aanbesteden, ketensamenwerking, transparant werken, het gebruik van bouwtalent, bouwen voor de gebruiker, garantie en kwaliteit. Op www.debouwvernieuwt.nl treft u meer aan over deze thema's, compleet met voorbeelden en verdiepingsmogelijkheden. Deze belangrijke thema's staan centraal op de agenda van de Regieraad Bouw om zo de bouwsector te stimuleren zijn cultuur en gedrag nog verder te professionaliseren.

Dit themablad is de weerslag van praktijkmensen uit verschillende geledingen van de bouwprocesketen die in BouwBeter-verband het onderwerp risicomanagement in de B&U-sector verder hebben willen verkennen. Doel daarbij was inzicht te krijgen in hoe je komt van het stadium van 'Bewust Onbekwaam' naar het 'Grijpen van Kansen'. Graag wil deze themagroep deze inzichten met u delen. In deze korte publicatie komen een aantal van deze bouwprofessionals aan het woord en kunt u ook meer informatie vinden als u zich verder in dit onderwerp wilt bekwamen1.

op www.sbr-bouwbeter.nl kunt u ook meer over dit onderwerp vinden.

Mark Damen , clustermanager Bouwproces en Bedrijfsvoering SBR

Hans Blankert, voorzittter Regieraad Bouw