0

Inhoudsopgave

Cover_standaard-publicatie_cover-1422537212

Omgeving en bewegen

Mogelijkheden van de kantooromgeving ter bevordering van beweeggedrag

De snelle toename van overgewicht en obesitas wordt door vele experts in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, toegeschreven aan de veranderende fysieke omgeving. Deze op het gemak gerichte omgeving wordt ook wel de ‘obesogene’ omgeving genoemd: gezonde keuzen, zoals die voor lichamelijke activiteit, liggen hier niet meer voor de hand. We kunnen stellen dat lichamelijke inactiviteit geen abnormale reactie is op een normale omgeving maar eerder een normale reactie op een abnormale omgeving. Daarom wordt in steeds meer gezondheidsbevorderende werkplekprogramma’s naast gangbare methoden zoals voorlichting en individuele begeleiding ook de werkomgeving aangepast om de gewenste gedragsverandering onder werknemers te bewerkstelligen. De aanpassingen aan bestaande kantoorgebouwen hebben als doel bewegen op de werkplek te stimuleren, zoals:

  1. Aanpassen van de trappenhuizen.
  2. Nieuwe dynamische kantoorconcepten en aanpassingen van de werkplek
  3. Uitbreiden van de faciliteiten ter ondersteuning van lichamelijke activiteit
  4. Centraliseren van ondersteunende faciliteiten

In dit cahier worden, aan de hand van een inleidend verhaal en theoretische onderbouwing, bovenstaande aanpassingen beschreven en toegelicht met concrete voorbeelden.


Artikelnummer 801-U2.08
Jaar van uitgave 2008

Online versie

 27,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie