0

publicatie: Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal

Titelpagina

Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe funderingen)

De fundering is het deel van een constructie dat de belasting vanuit een bouwwerk overdraagt aan de ondergrond. Deze constructie kan ondiep zijn aangelegd (op geringe diepte onder het maaiveld) of op een lager niveau zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld met palen). Tot het einde van de 13e eeuw werd er uitsluitend ondiep gefundeerd. Aan het eind van de 13e eeuw werden er roosterfunderingen met korte houten paaltjes toegepast, welke ook tot de ondiepe funderingen gerekend kunnen worden. In de 16e eeuw werden de eerste paalfunderingen "op stuit" toegepast. In deze richtlijn worden de ondiepe funderingen (op staal) behandeld.

2014
648.14
09-04-2014