0
Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie (en daarop gebaseerde ontwerpregels) te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof tijdens het bestorten met stenen is nooit echt goed in kaart gebracht. De publicatie Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding biedt hier verandering in.

Deze publicatie geeft richtlijnen voor het ontwerp van geotextielen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige construc-ties zoals taluds, kreukelbermen of bodemconstructies in dijk-en oeververdedigingen gegeven.

Het doel van de ontwerprichtlijn is de ontwerper in staat te stellen op een efficiënte wijze de juiste ontwerpspecificaties vast te leggen voor een geotextiel dat als filter in dijk- en oeververdedigingsconstructies wordt toegepast. Een richtlijn, waarbij de waarden van de vereiste materiaaleigenschappen afgelezen kunnen worden, bespaart ook veel tijd tijdens het ontwerp en kan daardoor een belangrijke finan-ciële besparing opleveren. Ook leidt dit tot uniformiteit binnen de ontwerpen. In deze ontwerprichtlijn wordt onderscheid gemaakt in drie benaderingen:

» Niveau 1: de eenvoudige methode
» Niveau 2: de gedetailleerde methode
» Niveau 3: de geavanceerde method


Artikelnummer CRW 660.16
ISBN 978 90 5367 636 3
Auteur(s) Wim Voskamp
Aantal pagina's 132
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering paperback
Jaar van uitgave 2017

Gedrukte versie

 95,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 95,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie

Combi versie: online + gedrukt

 +
 119,00*

* excl. 21% btw en verzendkosten

 • direct toegang tot de publicatie
 • gratis gedrukte versie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • te delen met max. 3 collega’s
 • op meerdere devices te gebruiken
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie