0

publicatie: Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding

Titelpagina

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie (en daarop gebaseerde ontwerpregels) te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof tijdens het bestorten met stenen is nooit echt goed in kaart gebracht. De publicatie Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding biedt hier verandering in.

maart 2017
660.16
978 90 5367 636 3
14-06-2017