0

publicatie: Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen

Voorwoord

Voorwoord

In maart 2010 verscheen 'CUR-publicatie 226 Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen' ('CUR 226'). Deze veelbelovende techniek is sinds begin deze eeuw op veel plaatsen in Nederland toegepast. Met paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en het beheer gereduceerd. Bovendien nemen de onderhoudslasten af. Voortschrijdend inzicht maakte het noodzakelijk om 'CUR 226' op een aantal punten te wijzigen.

Deze ontwerprichtlijn is volledig herzien. De grootste veranderingen zijn:

  • Er is een nieuw, beter ontwerpmodel opgenomen voor het ontwerpen van de geokunststof wapening: het Concentric Arches model (hoofdstuk 4).
  • Bij dit nieuwe ontwerpmodel is een nieuwe set van factoren bepaald: partiële factoren en een modelfactor (paragraaf 2.7).
  • De verkeersbelastingen zijn aangepast aan de Eurocode (paragraaf 2.3).
  • Er zijn ontwerpregels toegevoegd voor het ontwerp van de paaldeksels (paragraaf 3.4).
  • Er zijn uitgebreide rekenvoorbeelden toegevoegd, zowel voor het ontwerp van de matraswapening (paragraaf 5.2) als de paaldeksels (paragraaf 5.3).
  • De aanwijzingen voor het uitvoeren van eindige-elementenberekeningen zijn geheel geactualiseerd (hoofdstuk 6).

Met deze herziene versie van de Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen heeft de sector de beschikking over een richtlijn waarin de state-of-the-art kennis en ervaring op het gebied van paalmatrassystemen is samengebracht, en die tevens is gevalideerd met behulp van praktijkervaringen en -metingen.
Het bijlagerapport van CUR 226 (2010) wordt met het verschijnen van deze herziene ontwerprichtlijn informatief en niet langer normatief.
De ontwerprichtlijn CUR 226 (2010) vervalt met het verschijnen van deze richtlijn.

Het grootste deel van deze ontwerprichtlijn is ook in het Engels uitgegeven, door een samenwerking van SBRCURnet en Taylor & Francis (CRC Press), in juli 2016, onder de titel: "Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments". Zie www.sbrcurnet.nl/international.

Bij het verschijnen van deze ontwerprichtlijn Paalmatrassystemen was de samenstelling van SBRCURnet-commissie 1693 als volgt:

* dr.ir. Suzanne J.M. van Eekelen, voorzitter, Deltares
* ir. Marijn H.A. Brugman, rapporteur, Arthe Civil & Structure
ir. Joris van den Berg, Bonar
ir. Henkjan Beukema, Rijkswaterstaat GPO
ir. Jeroen W. Dijkstra, Cofra
* ing. Piet G. van Duijnen / ing. Constant A.J.M. Brok, GeoTec Solutions / Huesker
ing. Dick W. Eerland, Eerland Bouwstoffen Management
* ir. Jacques Geel / ir. Diederick Bouwmeester, Heijmans Infra B.V. / Ballast Nedam
ir. Jos Jansen, Volker InfraDesign
* ing. Martin de Kant, Royal HaskoningDHV
Gert Koldenhof, Citeko
ing. Leo Kuljanski, Tensar International
* ir. Maarten ter Linde, Strukton
ir. Herman-Jaap Lodder, RPS Advies- en ingenieursbureau
ing. Sander Nagtegaal, Voorbij Funderingstechniek
* ir. Eelco Oskam, Movares
ir. Tara C. van der Peet, Witteveen+Bos
* ir. Marco G.J.M. Peters, Sweco
* ir. Maarten Profittlich, Fugro GeoServices
drs. Jeroen Ruiter, TenCate Geosynthetics
* ir. Daan Vink / ir. Bas Snijders, CRUX Engineering
* Dipl.-Ing Lars Vollmert, Naue / BBG
ir. Robbert Drieman, projectmanager, SBRCURnet
* Kerngroepleden

Ten behoeve van het voor de richtlijn uitgevoerde kennisprogramma zijn financiële en/of in kind bijdragen ontvangen van:

Arthe Civil & Structure
Ballast Nedam
Bonar
BRBS Recycling (Branchevereniging Sorteren en Breken)
Citeko / NAUE / BBGEO
CRUX Engineering
Deltares
Fugro GeoServices
Sweco
GeoTec Solutions / Huesker
Movares
Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO)
Rijkswaterstaat GPO
RPS Advies- en ingenieursbureau
Stichting Fonds Collectieve Kennis - Civiele Techniek (FCK-CT)
TenCate
Strukton
Voorbij Funderingstechniek

SBRCURnet spreekt haar dank uit aan alle leden van de commissie en hun organisaties, voor de geleverde bijdrage aan dit resultaat van SBRCURnet-commissie 1693 'Herziening CUR 226 Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen'.

1e versie; januari 2010
2e geheel herziene versie; juli 2016
2nd completely revised version in English; July 2016