0
Ontwerprichtlijn Zwelbelastingen op funderingen EXPERT EDITIE

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Ontwerprichtlijn Zwelbelasting op funderingen

De genormeerde rekenmethode voor bepaling van zwelbelasting op funderingen zoals die in de huidige Eurocode 7 (NEN 9997-1:2012) is opgenomen, betreft een methode uit 1991 waarna geen verdere wijzigingen zijn toegepast. Deze rekenmethode wordt beschouwd als een conservatieve methode die leidt tot hoge zwelbelasting op de funderingspalen. In de praktijk wordt deze methode daarom zelden toegepast. Dat leidt tot verwarring en onduidelijkheid omdat elke aanbieder in een tenderfase anders omgaat met zwel en dus tot een andere aanbieding komt met alle gevolgen van dien. De publicatie Ontwerprichtlijn zwelbelastingen op funderingen brengt hier verandering in en biedt een moderne ontwerprichtlijn met een eenduidige aanpak voor de berekening van zwelbelastingen.

Deze publicatie omvat een nieuwe en complete ontwerprichtlijn voor de berekening van zwelbelastingen op funderingen, met al haar bijkomende aspecten. De ontwerprichtlijn is tot stand gekomen op basis van een uitvoerig literatuuronderzoek, theoretische beschouwingen van ontwerpmodellen, de ontwerppraktijk voor een groot aantal cases, aanvullende analytische en numerieke berekeningen, validaties en een aantal beschikbaar gestelde meetresultaten. De ontwerprichtlijn vormt hiermee een duidelijke verbetering ten opzichte van de werkwijze zoals die momenteel in NEN 9997-1 is opgenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Ontwerprichtlijn Zwelbelasting op funderingen beschrijft daarbij verschillende (inter)nationale rekenmodellen voor de berekening van zwelbelasting. Klassieke modellen zoals de (1D) rekenmodellen van Koppejan-Buisman, Bjerrum en Mesri komen aan de orde. Maar ook elastoplastische modellen die betrekking hebben op verschillende mechanismen tijdens het zwelproces zijn uitgewerkt in deze complete publicatie. Deze modellen vormen de basis voor zowel analytische als geavanceerde (numerieke) berekeningen waarbij gebruik kan worden gemaakt van eindige elementenmodellen zoals PLAXIS.

In de publicatie zijn tevens twee ontwerpmethodieken uitgewerkt, een eenvoudige methode op basis van analytische berekeningen en een geavanceerde methode op basis van numerieke EEM berekeningen. De drie belangrijkste resultaten uit de modellen zijn daarbij:

» de berekende (vrije) zwel;
» de berekende zweldruk op vloeren;
» de berekende zwelkracht in palen en/of wanden.

Ontwerprichtlijn zwelbelastingen op funderingen is daarmee een zeer compleet handboek dat de verschillende en cruciale aspecten van zwelbelasting eenduidig in kaart brengt en een ontwerprichtlijn biedt waarmee de zwelbelasting beter is te berekenen en te toetsen.


Artikelnummer CRW 661.14
ISBN 978 90 5367 643 1
Auteur(s) Erik Kwast & Marco Peters
Aantal pagina's 313
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Hardcover
Jaar van uitgave 2014

Gedrukte versie

 149,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 149,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie

Combi versie: online + gedrukt

 +
 175,00*

* excl. 21% btw en verzendkosten

 • direct toegang tot de publicatie
 • gratis gedrukte versie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • te delen met max. 3 collega’s
 • op meerdere devices te gebruiken
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie