0

Inhoudsopgave

0518.04_cover__cover-1422537178

Parkeergarages: Brandveiligheid en Ventilatie

Een probleemverkenning en suggesties voor oplossingen

Hoe zorgt u er met u ontwerp voor dat een parkeergarage brandveilig én voldoende geventileerd is? In de praktijk blijkt het lastig om hieraan te voldoen. Het gevolg: er worden zelf regels opgesteld. Of bestaande regels worden verkeerd geïnterpreteerd. Dit rapport biedt een uitweg. Het geeft aan hoe u dit vraagstuk adequaat oplost.


Artikelnummer 518.04
ISBN 978-90-5367-390-4
Auteur(s) ir. L.E.J.J. Schaap, Lichtveld Buis & Partners BV
Aantal pagina's 36
Jaar van uitgave 2004