0

publicatie: Prestatie-eisen Gesloten geveldelen

1 Bouwdeelgebonden basisinformatie

1 Bouwdeelgebonden basisinformatie

1.1 Inleiding

In de publicatie ‘Basisinformatie Bouwkundig Onderhoud’ komen de onderwerpen aan bod die voor elk type onderhoud van belang zijn. De vervolgpublicaties geven gedetailleerde basisinformatie die bouwdeelgebonden is, dat wil zeggen: afhankelijk is van zowel het type bouwdeel als de kenmerken ervan, zoals het materiaal en de afwerking. Deze informatie wordt geformuleerd in de vorm van projectresultaat, prestatie-eisen, prestatiemetingen en - garanties.
In deze publicatie is procesmodel B ‘Langetermijnsamenwerking onderhoud’ uit de Basisinformatie Bouwkundig Onderhoud als uitgangspunt genomen. Centraal staat het afspreken van maatgevende prestatie- indicatoren en -eisen, afgeleid van functionele eisen staat centraal.

Deze publicatie betreft gesloten geveldelen, uitgevoerd in metselwerk en gepleisterde buitengevelisolatiesystemen. De eisen betreffen ook schilderwerk op deze ondergronden.
Het metselwerk kan deel uitmaken van de draagconstructie van het gebouw.
Gepleisterde buitengevelisolatie bestaat uit pleisterwerk dat is aangebracht op aan de buitenzijde van de gevel aangebrachte isolatieplaten. Als wapening tussen het pleisterwerk en de isolatie wordt een stuclaag aangebracht met hierin een kunststof wapeningsgaas.
Lijmwerkconstructies, tegelwerk, natuursteen en andere gevelbekledingen zijn in deze publicatie niet opgenomen.