0

Inhoudsopgave

Pgs_cover-1422537222

Prestatie-eisen Gevelmetselwerk voor Resultaatgericht Samenwerken

bij Onderhoud, Renovatie en Nieuwbouw

Deze publicatie heeft tot doel het mogelijk te maken de kwaliteit van gevelmetselwerk objectief vast te leggen, om zo te komen tot eenduidige afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit wordt gedaan door de verschillende (constructieve, duurzaamheids- en esthetische) functies van het metselwerk meetbaar te maken met behulp van prestatie-eisen. In de publicatie wordt eerst een kort overzicht gegeven van wat resultaatgericht werken inhoudt. Vervolgens wordt nader ingegaan op de kwaliteit van metselwerk, de verschillende aspecten van metselwerk waarover kwaliteitsafspraken kunnen worden gemaakt en hoe deze kunnen worden gemeten.

Deze handleiding is tot stand gekomen als resultaat van een zogenaamd Technologie Cluster in het kader van het TNO MKB programma. In het cluster werd door TNO intensief samengewerkt met vijf MKB bedrijven uit de onderhouds- en voegbranches en twee woningbouwverenigingen.


Artikelnummer 638.13
ISBN 978-90-5367-567-0
Jaar van uitgave 2013

Gedrukte versie

 83,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 83,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie