0

publicatie: Prestatiegericht samenwerken bij Investeren en onderhoud

Titelpagina

Prestatiegericht samenwerken bij Investeren en onderhoud

Het Handboek Prestatiegericht samenwerken bij Investeren en Onderhoud laat stapsgewijs zien hoe er optimaal kan worden samengewerkt bij renovatie- en onderhoudsprojecten volgens de PGS methodiek. Deze bestaat uit 7 fasen. Het handboek is gebaseerd op ervaringen uit de markt en de ontwikkeling van de nieuwe software Kwaliteit in Balans (KiB). Het handboek is bedoeld voor onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en adviesbureaus. Het handboek is een grondige herziening van het Handboek prestatiegericht samenwerken bij renovatie uit 2009.

2012
626.12
978-90-5367-540-3
07-08-2013