0

Inhoudsopgave

0516.03_cover__cover-1422537186

Handreiking tot betere samenwerking tussen vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven (PGS)

Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud

Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud of ketenintegratie krijgt nog maar mondjesmaat voet aan de grond in de relatie tussen vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven. Traditioneel geniet ad hoc inkopen op prijs de voorkeur, voor planmatig onderhoud. Behoort u tot deze doelgroepen? Dan loont het zeker de moeite om deze vakkennis te raadplegen: uit onderzoek blijkt namelijk dat prestatiegericht samenwerken grote voordelen biedt!


Artikelnummer 516.03
ISBN 978-90-5367-383-6
Auteur(s) dr. ir. G.A.M. Vijverberg, dr. ir. A. Straub, ir. K.W. Korse, Onderzoeksinstituut OTB Delft
Jaar van uitgave 2003