0

Inhoudsopgave

Basisinformatie Bouwkundig Onderhoud (PGS)

Prestatiegericht samenwerken bij onderhoud

Gaat u prestatiegericht samenwerken bij onderhoud, dan vult u de inkoop en het technisch beheer geheel anders in dan bij traditionele aanbesteding. Deze uitgave helpt u bij het kiezen van het juiste samenwerkingsmodel en laat zien hoe u dit model uitwerkt in een prestatieovereenkomst.


Artikelnummer 531.05
ISBN 978-90-5367-403-1
Auteur(s) A. Straub
Jaar van uitgave 2005