0

publicatie: Prestatie-eisen kozijnen, ramen, deuren en puien met ondergronden van hout, metaal en kunststof (PGS)

1. Bouwdeelgebonden basisinformatie

1 Bouwdeelgebonden basisinformatie

1.1 Inleiding

In de publicatie ‘Algemene basisinformatie voor prestatiegericht samenwerken bij bouwkundig onderhoud’ komen de onderwerpen aan bod die voor elk type onderhoud van belang zijn. De vervolgpublicaties geven gedetailleerde basisinformatie die bouwdeelgebonden is, dat wil zeggen afhankelijk is van zowel het type bouwdeel, als de kenmerken ervan, zoals het materiaal en de afwerking. Deze informatie wordt geformuleerd in de vorm van projectresultaat, prestatie- eisen, prestatiekeuringen, prestatiemetingen en garanties. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen procesmodel A ‘Prijs- en prestatieafspraken onderhoudswerkzaamheden’, procesmodel B ‘Langetermijnsamenwerking onderhoud’ en procesmodel C ‘Afkoop prestatieonderhoud lange termijn’, zoals beschreven in de ‘Algemene basisinformatie’.
Dit deel van de vervolgpublicaties betreft kozijnen, ramen, deuren en puien met ondergronden van hout, metaal en kunststof. Onder ‘metaal’ wordt verstaan gecoat staal en gecoat aluminium. Kunststof betreft hard pvc (polyvinylchloride).