0

Bestanden

 C2003-9.pdf

C2003-9_cover-1422538816

Procesintegratie in de Civiele Bouw

Een 3D objectbenadering

Een succesvolle civiele industrie is essentieel voor ons alIen. We profiteren als burger en als maatschappij van een hoge kwaliteit infrastructuur die efficient gebouwd wordt.Er bestaat echter geen twijfel dat belangrijke verbeteringen in kwaliteit en efficientie mogelijk zijn. De projectgroep COINS heeft een verkenning gedaan naar de mogeJijkheden om dat te bereiken door betere gegevensoverdracht. De projectgroep is ervan overtuigd dat ingrijpende verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Die worden al gedemonstreerd in andere industrieen. De projectgroep wenst dat die verbeteringen ook in de Nederlandse civiele industrie tot stand komen. Voor u Jigt de rapportage van de verkenning die de projectgroep heeft uitgevoerd. De rapportage bevat vooral de conc1usies die wij naar aanleiding van de verkenning hebben getrokken. In de bijlage A zijn daamaast de bevindingen beschreven van twee workshops die tijdens de verkenning zijn gehouden.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C2003-9
Aantal pagina's 25
Jaar van uitgave 2003