0
Richtlijn Houten Paalfunderingen onder gebouwen

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen

Onderzoek en beoordeling - 3e herziene editie

Houten paalfunderingen onder bestaande, soms historische panden, zijn letterlijk de basis onder veel gebouwen. Het functioneren van een houten paalfundering kan echter door diverse oorzaken worden bedreigd. Dit kunnen oorzaken zijn zoals overbelasting van de palen, aantasting van het hout door droogstand of aantasting onder water. Omdat de staat van de fundering meestal niet aan het pand is af te zien, is het belangrijk een gedegen onderzoek aan de fundering uit te voeren.

Om te waarborgen dat dit onderzoek uniform en objectief wordt uitgevoerd is de Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen volledig herzien.

In deze publicatie zijn de benodigde meet- en inspectiemethoden voor onderzoek en beoordeling beschreven. Deze richtlijn sluit aan bij de wijze waarop diensten van bouw- en woningtoezicht funderingen classificeren. Daarnaast is de publicatie van belang voor constructeurs, adviesbureaus, aannemers in de restauratiebranche en (particuliere) woningeigenaren.

In deze derde herziene druk zijn de volgende punten aangepast:

» Definiëring van representatieve plaatsen waar funderingsinspecties moeten worden uitgevoerd;
» Duidelijkere omschrijving wanneer houtanalyses toegevoegde waarde hebben;
» Aanpassing van de classificatie waardoor deze beter bij de praktijk aansluit;
» Richtlijnen voor motivering van een specifieke classificatie;
» Geldigheidsduur rapportage.


Artikelnummer CRW 631.16
ISBN 978 90 5367 629 5
Auteur(s) F3O richtlijncommissie
Aantal pagina's 80
Formaat 176 mm x 250 mm
Uitvoering paperback
Jaar van uitgave 2016

Gedrukte versie

 47,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 47,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie

Combi versie: online + gedrukt

 +
 58,00*

* excl. 21% btw en verzendkosten

 • direct toegang tot de publicatie
 • gratis gedrukte versie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • te delen met max. 3 collega’s
 • op meerdere devices te gebruiken
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie