0
Richtlijn meten en monitoren van bouwputten

Inhoudsopgave

Richtlijn meten en monitoren van bouwputten

Voor kwaliteits- en risicomanagement C223

Deze richtlijn helpt opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers, maar ook verzekeraars en vergunningverleners om monitoring op een nuttige manier te ontwerpen en in te zetten in de verschillende projectfasen, van planfase via ontwerp en uitvoering naar beheer.

Door intensievere benutting van de schaarser wordende ruimte, resulterend in dieper en hoger bouwen, wordt ondergronds bouwen en de aanleg van de daarbij benodigde bouwputten complexer. Met regelmaat manifesteren zich daarom in bouwprocessen "bouwputproblemen". Deze problemen veroorzaken voor de omgeving hinder, overlast, brengen voor de opdrachtgever en uitvoerende partijen aanzienlijke faalkosten met zich mee en resulteren in imagoschade voor de bouwsector. De publicatie Richtlijn meten en monitoren van bouwputten helpt deze “bouwputproblemen” te voorkomen.

Monitoring en kwaliteitscontrole zijn uitstekende gereedschappen bij ontwerp en aanleg van bouwputten in stedelijk gebied. Toch zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers soms onvoldoende op de hoogte van de nut en noodzaak van de inzet van monitoring. Deze richtlijn helpt opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers, maar ook verzekeraars en vergunningverleners om monitoring op een nuttige manier te ontwerpen en in te zetten in de verschillende projectfasen, van planfase via ontwerp en uitvoering naar beheer. De publicatie stelt daarom de volgende punten centraal:

 • Monitoring wordt een integraal onderdeel van het bouwproces. Hierbij worden de verantwoordelijkheden expliciet toegewezen aan de diverse partijen in het bouwproces.
 • Monitoring wordt op een risicogestuurde manier vastgelegd in een gestandaardiseerd monitoringplan.
 • Alle monitoringactiviteiten worden centraal gecoördineerd om versnippering te voorkomen.
 • Met de stroomschema's kan eenvoudig een risicoanalyse van een bouwputontwerp worden gemaakt waaraan monitoringtechnieken kunnen worden gekoppeld.

De richtlijn is bedoeld om de inzet van meten en monitoring bij bouwputten te optimaliseren en daarmee risico’s beter beheersbaar te maken. De publicatie biedt een hulpmiddel voor het maken van een risicoanalyse van een bouwput waarmee monitoringtechnieken worden gekoppeld aan projectspecifieke risico's. Tevens biedt het aanbevelingen voor organisatorische en contractuele inbedding van monitoring in het bouwproces. En met behulp van een uitgebreide stappenplan leert u een risicogestuurd monitoringsplan maken.


Artikelnummer CRW C223
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 124
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Paperback
Jaar van uitgave 2010

Gedrukte versie

 84,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 84,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie

Combi versie: online + gedrukt

 +
 99,00*

* excl. 21% btw en verzendkosten

 • direct toegang tot de publicatie
 • gratis gedrukte versie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • te delen met max. 3 collega’s
 • op meerdere devices te gebruiken
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie