0

publicatie: Schade aan gebouwen

Titelpagina

Schade aan gebouwen

Deel A uit de Meet- en beoordelingsrichtlijn: Trillingen

Trillingen zorgen in toenemende mate voor overlast en schade. We bouwen immers steeds meer en zwaarder in binnenstedelijk gebied. Deze unieke publicatie – want enig in zijn soort! – laat u zien hoe u objectief schade aan gebouwen en hinder door trillingen kunt beoordelen.

2010
001.10
978-905367-428-4
05-08-2013