0

publicatie: Schuine glasgevels

Woord vooraf

Woord vooraf

In het eerder verschenen SBR-product "Schuine Glasgevels" is een totaalbeeld weergegeven van aandachtspunten bij het ontwerpen en onderhouden van schuine glasgevels.
Er blijkt echter ook behoefte te bestaan aan concrete richtlijnen voor de realisatie van schuine glasgevels. Voor het optimaal functioneren van een schuine glasgevel (SGG) moet in de diverse fasen van het ontwerpproces, de uitvoering en de nazorg rekening worden gehouden met een aantal complicerende factoren die zich bij verticaal geplaatste glasgevels niet voordoen. In deze handleiding worden hieromtrent aanbevelingen gedaan.

De specifiek voor SGG's behandelde norm, NEN 2608-A: "Vlakglas in niet-verticale toepassingen", voor de berekening van de glasdikte wordt integraal gehanteerd, waarbij enige kanttekeningen worden geplaatst en interpretaties worden weergegeven. Andere normen hebben in principe betrekking op alle uitwendige scheidingsconstructies. In deze handleiding worden de Bouwbesluiteisen aangegeven. In een aparte toelichting worden interpretaties en aanbevelingen gedaan die specifiek betrekking hebben op SGG's.

De handleiding is geschreven voor deskundigen op het gebied van verticale vliesgevels. Dit zijn onder andere architecten, aannemers, adviseurs, constructeurs, gevelfabrikanten en applicateurs.

De SBR-commissie
De SBR-commissie, die het totstandkomen van deze handleiding begeleidde, was als volgt samengesteld:

 • ir. P. Blesgraaf
  Blesgraaf buro voor Bouwen en Milieu B.V.
 • J.G. Dame
  BDA Geveladvies B.V., rapporteur
 • M.J. Damen
  BDA Geveladvies B.V., co-rapporteur
 • ing. J.C. van Es
  Stichting Bouwresearch, projectmanager
 • prof. ir. N.A. Hendriks
  BDA Geveladvies B.V., rapporteur
 • ir. M.F.A.S.W. Horsten
  Geveltechnisch Bureau Köhler B.V., co-rapporteur
 • J.W. Köhler
  Geveltechnisch Bureau Köhler B.V., co-rapporteur
 • ir. J.Th. Rutgers
  Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche
 • ir. F. Simonis
  TNO/TPD anorganische materialen, voorzitter
 • K.F.A. Vos
  Portal Nederland

F. Simonis