0

Bestanden

 Preview_C246.pdf

Bestanden

 C246.pdf

C246_cover-1422538815

Staalvezelbeton

Inventarisatie van regelgeving

Ook in Nederland bestaat de wens om staalvezelbeton breder te kunnen toepassen. Daarom is de doelstelling uitgesproken om te komen tot het opstellen van prenormatieve regelgeving - in de vorm van een CUR-Aanbeveling - die een bredere constructieve toepassing van staalvezelbeton in bouwwerken in Nederland mogelijk moet maken. Het voorliggende rapport bevat een overzicht v a n de beschikbare regelgeving. Aan bod komen de materiaaleigenschappen van staalvezelbeton, de duurzaamheid, bepaling van de krachtsverdeling, uiterste- en bruikbaarheidsgrenstoestanden en een vergelijking van de rekenmethoden.


Artikelnummer C246
Jaar van uitgave 2012

Online versie

 0,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie