0

publicatie: Strategie in de bouw

Voorwoord

Voorwoord

Veel bedrijven in de sector innoveren minder dan zou kunnen. De technieken en materialen die ze gebruiken zijn wel van deze tijd, maar hun marktbenadering, businessmodel of organisatiestructuur is soms jarenlang hetzelfde gebleven. De groei stagneert, er wordt marktaandeel ingeleverd of er worden zelfs verliezen geleden. Dan is het tijd voor een nieuwe strategie, liefst voordat het minder goed gaat.

De bouwsector wordt vaak getypeerd als conservatief. Dat is overdreven, want er wordt in de sector wel degelijk geïnnoveerd, maar het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Een wezenlijk onderdeel van innovatie is het kiezen van een eigentijdse strategie, het kiezen van een richting voor je bedrijf waarmee je de markt effectief kunt veroveren. Deze publicatie beschrijft wat strategie is en hoe je nieuwe strategieën kunt ontwikkelen.

Als ondernemer of manager in de bouwsector hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden: je kunt veel leren van de strategieën die in andere sectoren worden toegepast. De bouwsector heeft natuurlijk enkele kenmerkende eigenschappen, zoals plaatsgebondenheid, fragmentatie van de keten en een traditionele scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Toch zijn er tussen ondernemingen in verschillende sectoren op strategisch niveau meer overeenkomsten dan verschillen. Voorbeelden van strategieën in andere sectoren kunnen helpen bij het ontwikkelen van strategieën voor je eigen bouwbedrijf of architectenbureau.

Om het vliegwiel van strategische innovatie aan te zwengelen zijn voor deze publicatie vijf ondernemingen uit verschillende sectoren onder de loep genomen. In praktische cases worden specifieke projecten en werkwijzen beschreven van Damen Shipyards (scheepsbouw), DAF trucks (autoindustrie), Albert Heijn (retail), TCN (projectontwikkeling) en Burggraaff (bouw) die kenmerkend zijn voor de strategie van de individuele ondernemingen.

Wie in deze publicatie een kant-en-klare formule zoekt om een strategie voor zijn eigen organisatie te kunnen ontwikkelen, komt bedrogen uit. De reden hiervoor is simpel: er bestaat geen eenduidige formule voor strategieontwikkeling. Er zijn ontelbare strategieën denkbaar, en evenveel manieren om er een te ontwikkelen. Wat de ideale strategie is, hangt van talloze factoren af – denk maar aan de markten, mensen, beschikbare middelen en technische mogelijkheden waarmee je te maken hebt. Wie in deze publicatie echter inspiratie zoekt om zijn strategie te ontwikkelen, vindt dankzij de praktische tips en de cases wellicht wat hij zoekt.

Deze publicatie is een initiatief van PSIBouw dat als netwerk van vernieuwers bouwers wil aansporen om effectieve toekomststrategieën te ontwikkelen. Het is de overtuiging van PSIBouw, SBR en natuurlijk de auteurs dat de ervaringen van andere ondernemers – zowel in de bouw als in andere bedrijfstakken - hiertoe veel inspiratie bieden. Mede namens alle betrokkenen wens ik u veel succes bij het ontwikkelen en uitvoeren van uw nieuwe strategie!

Jan Straatman
adjunct-directeur SBR