0

publicatie: Technische maatregelen tegen tabaksrookoverlast

1 Inleiding

1 Inleiding

Sinds begin 2004 heeft iedere Nederlander recht op een rookvrije werkplek. De handhaving van de Tabakswet lijkt simpel maar leidt in de praktijk toch tot veel problemen. Met name wanneer ervoor wordt gekozen om roken in een deel van een gebouw toe te blijven staan (bv. in speciale rookruimten of in aparte rookzones binnen een grotere ruimte).

Niet alleen werkgevers, ondernemingsraden, gebouwbeheerders, horecaondernemers en directies van instellingen voor semi-permanente bewoning zoals verpleeghuizen, hebben regelmatig met dit onderwerp te maken. Ook architecten, installatieadviseurs en installateurs kunnen met de praktische interpretatie van de Tabakswet te maken krijgen. Bijvoorbeeld bij het ontwerp en de inrichting van speciale rookruimten of het geschikt maken van een deel van een ruimte voor roken (rookzones).

Dit cahier geeft antwoord op de volgende vragen:

  • wat staat er precies in de Tabakswet dat relevant is voor het ontwerp en beheer van gebouwen en installaties?
  • wat zit er in tabaksrook en welke stoffen kunnen het beste als indicator (voor bv. de 'lek' naar niet-rookgebieden) gebruikt worden?
  • welk gezondheidsrisico levert passief roken op?
  • waar dient men bij de bouwkundige uitvoering en het kiezen van inrichtingsmaterialen op te letten om geurhinder en onnodige gezondheidsrisico's in naast rookgebieden gelegen niet-rokersruimten te voorkomen?
  • in hoeverre kan ventilatie ingezet worden om geurhinder en gezondheidsrisico's in niet-rokersgebieden tot een minimum te beperken?
  • welke verschillende ventilatieprincipes zijn er mogelijk voor rookruimten en rookzones in grotere ruimten?

Over het laatste nu alvast de opmerking dat er in dit cahier alleen globale instructies gegeven worden voor de uitvoering van ventilatievoorzieningen ter voorkoming van tabaksrookoverlast. In een - in de loop van 2005 - te verschijnen ISSO-publicatie zullen uitgebreide en technische richtlijnen voor ventilatievoorzieningen voor rokersruimten en -zones gepresenteerd worden.

Als er in dit document over tabaksrook wordt gesproken, worden verontreinigingen (gassen, dampen, deeltjes) bedoeld die vrijkomen bij het roken van een sigaret, sigaar of pijp.

TVVL werkgroep 'Ventilatie en roken'

De informatie in dit cahier is voor een groot deel gebaseerd op kennis die is ontwikkeld door leden van de werkgroep 'Ventilatie en Roken' van de TVVL (Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen). Deze werkgroep - tevens op internationaal gebied actief binnen de REHVA (Federation of European Heating and Air-conditioning Associations) houdt zich o.a. bezig met:

  • Onderzoek naar de doeltreffendheid van ventilatiesystemen in relatie tot de reductie van blootstelling aan tabaksrook;
  • De ontwikkeling van richtlijnen voor de berekening, het ontwerp en de uitvoering van ventilatiesystemen voor rookruimten en rookzones;
  • De ontwikkeling van specifieke oplossingen ter reductie van tabaksrookblootstelling voor horecagebouwen en gezondheidszorggebouwen (verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen e.d.).