0

Bestanden

 Preview_C107.pdf

Bestanden

 C107.pdf

C107_cover-1422537233

Toleranties voor betonwerk

Toetsing aan een praktijkvoorbeeld

Het opstellen van toleranties is een zaak met grote consequenties. Te strenge toleranties kunnen gemakkelijk leiden tot grote moeilijkheden en hoge kosten in de produktie,te ruime toleranties kunnen leiden tot ernstige schade aan de kwaliteit van het werk. Zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk. Daarbij speelt nog een rol dat beide overwegingen (produktie en kwaliteit) in iedere situatie van aansluiting zich weer anders presenteren: de optimale tolerantie hangt af van de aansluitconstructie, de werkmethode enz. In het in dit rapport beschreven onderzoek is er dan ook niet naar gestreefd voor alle denkbare situaties toleranties vast te stellen. In plaats daarvan zijn enkele aansluitingen diepgaand geanalyseerd en gepresenteerd op een wijze die voor de lezer als voorbeeld kan dienen voor een soortgelijke aanpak van zijn eigen specifieke aansluitingen.


Artikelnummer C107
ISBN 90 212 6050 6
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 48
Jaar van uitgave 1982

Gedrukte versie

 26,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 26,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie