0

Inhoudsopgave

0810_08_cover__cover-1422537213

Veilig invoeren van aansluitleidingen van nutsvoorzieningen

Volgens informatie van de grote netbeheerders in Nederland voldoet ca. 50 procent van de bouwkundige voorzieningen voor aansluiting van nutsvoorzieningen niet aan de eisen. In de dagelijkse praktijk bedenken installateurs ter plaatse een oplossing, die vervolgens wordt gedoogd. Van het improvisatie- en gedoogbeleid willen de netbeheerders af. Reden voor SBR en ISSO om een publicatie te wijden aan praktische oplossingen, die wel voldoen aan de eisen.


Artikelnummer 810.08
ISBN 978-90-5367-478-9
Jaar van uitgave 2008