0

publicatie: Veilig vluchten uit gebouwen

Titelpagina

Veilig vluchten uit gebouwen

Het ontwerpen en realiseren van veilige vluchtroutes voor nieuwbouw en herbestemming

Het vluchten voor brand, rook en andere dreigingen in en rond gebouwen blijkt geregeld een uitdaging. Paniek, gedrang bij de reguliere uitgang en onbekendheid met de nooduitgangen zijn cruciale factoren bij het ontstaan van levensbedreigende situaties. Onacceptabel, want met een fatsoenlijk ontwerp en de juiste maatregelen zijn veel risico’s te beperken. Tevens ook omdat de ruimtelijke en technische maatregelen voor het veilig vluchten uit gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Maar hoe ontwerp je een voor de praktijk goed bruikbaar vluchtplan? De publicatie Veilig vluchten uit gebouwen biedt hiervoor handvatten en een stappenplan per ontwerpfase, zowel voor nieuwbouw als voor herbestemming.

2017
728.17
978 90 5367 640 0
12-06-2017