0

Inhoudsopgave

C2006-1_cover-1422537227

Veiligheid van hulpconstructies voor het realiseren van betonwerk

Rapport 2006-1 gaat in op technische en organisatorische aspecten van het bouwproces, zoals de overdracht van informatie en verantwoordelijkheden van betrokkenen.

De publicatie ‘Veiligheid van hulpconstructies voor het realiseren van betonwerk’ is gericht op het ontwerp, voorbereiding en uitvoering van hulpconstructies en is bedoeld om het aantal bezwijkgevallen bij hulpconstructies te verlagen. Het biedt de organisatie die belast is met ontwerp en uitvoering van genoemde constructies handvatten voor de kwaliteitsplannen, werkplannen en keuringsplannen die betrekking hebben op veiligheid bij de uitvoering van betonwerk. Verder behandelt deze publicatie de belangrijke veiligheidsrisico's en de daarbij behorende beheersmaatregelen in verschillende deelprocessen.

Een aantal checklists in de bijlagen geven een praktijkgericht overzicht van het bouwproces en de rol die hulpconstructies hierin spelen. Aan deze publicatie ligt een uitgebreide inventarisatie van knelpunten en problemen ten grondslag, die aanleiding zijn geweest voor het ontstaan van ongelukken.


Artikelnummer C2006-1
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 62
Jaar van uitgave 2006