0

publicatie: VerbouwVakWijzer Aan- en uitbouwen

1. Algemeen

1 Algemeen

1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer

De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: acquisitie (De klant centraal), voorbereiding en uitvoering (Aan de slag).

Acquisitie (De klant centraal)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen zijn al half aan het kopen.

Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.

Uitvoering (Aan de slag)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel uitvoering geeft informatie over de organisatie van het werk, met onder meer handzame checklists en stappenplannen. De details achterin geven inzicht in een correcte uitvoering.

1.2 Begripsbepaling

Een aan- of uitbouw is een bouwwerk dat tegen een bestaande woning wordt gebouwd en dat direct in verbinding staat met het woonhuis. Dit kan een berging of garage zijn, maar ook een uitbouw van de woonkamer of keuken.

Aanbouw of uitbouw?
De termen ‘aanbouw’ en ‘uitbouw’ worden door elkaar gebruikt. Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen een uitbouw (een vergroting van een bestaande ruimte) of een aanbouw (een nieuwe ruimte aan de bestaande woning).

Bijgebouw of aanbouw?
Een bijgebouw is een gebouw dat hoort bij een hoofdgebouw en niet rechtstreeks bereikbaar is vanuit de woning. Een bijgebouw is vaak een berging of een garage. Hiervoor gelden andere eisen en voorschriften. In deze VerbouwVakWijzer blijven bijgebouwen buiten beschouwing.

Serre of aanbouw?
Een serre is een speciale aan- of uitbouw en te beschouwen als een overkapte buitenruimte. Een serre is een van de woning gescheiden ruimte, bijvoorbeeld gescheiden door deuren tussen de woonkamer en de serre. Door de toepassing van veel glas moet u bij een serre goed letten op comfort en energiegebruik. Een serre wordt niet verwarmd, want het energieverlies door het glas zou enorm groot zijn. In de zomer is het in een serre vaak erg warm door het broeikaseffect. Raadpleeg voor meer informatie over serres de VerbouwVakWijzer ‘Serre’.

1a. Aanbouw met groot glasoppervlak die niet gescheiden is van de woning.
(bron: Rosario B.V.).

1b. Voorbeeld van een aanbouw.
(bron: Centrum Hout Almere)

TIP

Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Door energiebesparende opties aan te bieden wijst u ook op de mogelijkheid de maandlasten te beperken.

Serre of glazen aanbouw?
Een serre is een glasoverkapte buitenruimte; een ruimte zonder verwarming en gescheiden van de woning zelf. Daarnaast zijn er aanbouwen met veel glas, zoals glazen wanden of zelfs een glazen dak. Deze aanbouwen worden vaak een serre genoemd, maar zijn dat bouwtechnisch niet. Een dergelijke aanbouw is vooral ’s zomers weinig comfortabel. De ruimte wordt erg heet, de warmte trekt het huis in. In de winter gaat via het glas veel warmte verloren, waardoor de stookkosten sterk kunnen stijgen. Kortom, dit type aanbouw is geen verstandige keuze.

Serre:
  • niet geïsoleerd;
  • geïsoleerde scheiding met woning;
  • geen verblijfsruimte.
Aanbouw:
  • gevel en dak geïsoleerd;
  • open verbinding met woning;
  • verblijfsruimte.

Raadpleeg de VerbouwVakWijzer ‘Serre’ voor meer informatie over dit onderwerp.

2. Aanbouw met groot glasoppervlak die niet gescheiden is van de woning.
(bron: Firma exKLUSief)