0

publicatie: VerbouwVakWijzer Herindeling

1. Algemeen

1. Algemeen

1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer

De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: De klant centraal (acquisitie), Voorbereiding en Aan de slag (uitvoering).

De klant centraal (acquisitie)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen zijn al half aan het kopen.

Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.

Aan de slag (uitvoering)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel Aan de slag geeft informatie over de organisatie van het werk, met onder meer handzame checklists en stappenplannen.

1.2 Begripsbepaling

Deze VerbouwVakWijzer behandelt het wijzigen van de indeling van een woning of gebouw. Het kan om een zelfstandige verbouwing gaan of om een onderdeel van een grotere verbouwing. Kenmerk is dat de plattegrond, de indeling, wijzigt. Denk bijvoorbeeld aan het splitsen of samenvoegen van kamers, of meer ingrijpende zaken zoals het verplaatsen van een trap of het maken van een doorbraak. Een herindeling van de woning betekent vaak dat de constructie verandert. De constructeur geeft in die gevallen advies en maakt berekeningen.

Soms wijzigt ook de buitengevel, bijvoorbeeld door het maken van een aanbouw of serre, een dakkapel, een dakopbouw of door het veranderen van bestaande kozijnen. Andere VerbouwVakWijzers behandelen deze onderwerpen.

1. Het wijzigen van de indeling kan een zeer ingrijpende verbouwing zijn.
(bron: Klusservice Uw Rechterhand & Partners B.V.)

Tip

Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Door energiebesparende opties aan te bieden, wijst u op de mogelijkheid om de maandlasten te beperken.