0

publicatie: VerbouwVakWijzer Serre

1. Algemeen

1. Algemeen

1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer

De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: Acquisitie (De klant centraal), Voorbereiding en Uitvoering (Aan de slag).

Acquisitie (De klant centraal)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen zijn al half aan het kopen.

Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.

Uitvoering (Aan de slag)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel Uitvoering geeft informatie over de organisatie van het werk, met onder meer handzame checklists en stappenplannen. Details geven inzicht in een correcte uitvoering.

1.2 Begripsbepaling

Steeds meer mensen kiezen voor een glazen serre. De beschikbaarheid van moderne lichte bouwelementen en de mogelijkheden tot energiebesparing dragen bij aan de populariteit. Een echte serre is een onverwarmde, sterk geventileerde, overkapte buitenruimte, bijna geheel door glas afgeschermd. Een serre is geen uitbouw met veel glas. Wil een klant een grote woonkamer, adviseer hem dan te kiezen voor een echte goed geïsoleerde uitbouw die een open verbinding met het huis kent. Raad vanwege het energieverbruik de toepassing van een uitbouw met veel glas af. Deze uitbouw verwarmt in de zomer het hele huis en vraagt in de winter om extra energie.

Een echte serre is niet bedoeld als permanente woonruimte en kent geen open verbinding met het achterliggende woonhuis, maar beschikt eventueel wel over (openslaande) deuren.

Bewoners kunnen met een serre op de volgende manieren energie besparen:

  • Invallende zonnestraling warmt de aanwezige binnenlucht op. Vanwege het glas kan de zon de serre in alle seizoenen verwarmen tot een temperatuur die 10ºC boven de buitentemperatuur ligt. De warme lucht kunt u inzetten voor ventilatie van de woning, want de voorverwarmde ventilatielucht vraagt om veel minder energie voor verdere opwarming.
  • De opgewarmde binnenlucht zorgt voor een bufferruimte, waardoor minder energie (warmte) via de bouwkundige schil verloren gaat.

1a / 1b / 1c. Diverse voorbeelden van serres
(bron: MR-groep)

1d. Binneninrichting van een serre.
(bron: Buvema Haaksbergen)

Serre of glasaanbouw?
Een serre is een door middel van bijvoorbeeld deuren van de woning gescheiden ruimte. Een serre is als glasoverkapte buitenruimte een speciale aan- of uitbouw.

Een aanbouw met veel glas is geen serre, omdat deze in open verbinding met de woning staat. Dit type aanbouw is sterk af te raden. De ruimte wordt zomers erg heet en de warmte trekt het huis in. In de winter gaat veel warmte verloren via het glas, waardoor de stookkosten sterk kunnen stijgen.

De VerbouwVakWijzer ‘Aan- en uitbouwen’ geeft meer informatie.

2. Aanbouw met groot glasoppervlak die niet gescheiden is van de woning. Dit is geen serre, al wordt het wel vaak zo genoemd.
(bron: Firma exKLUSief)

Serre:

  • niet geïsoleerd
  • geïsoleerde scheiding met woning
  • geen verblijfsruimte

Aanbouw:

  • geïsoleerde gevel en dak
  • open verbinding met woning
  • verblijfsruimte

Erker

Een erker wordt ook wel serre of aanbouw genoemd, maar geen van beide omschrijvingen is erop van toepassing. Het doel van een erker is architectonische schoonheid en daglichttoetreding. Vergroting van de woonruimte is slechts een bijkomstigheid.
U kunt een erker het beste vergelijken met een (kleine) aanbouw. Raadpleeg voor meer informatie de VerbouwVakWijzer ‘Aan- of uitbouwen’.

3. Erker
(bron: Selektverbouw)

TIP

Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Bied daarom energiebesparende opties aan zodat de opdrachtgever een mogelijkheid krijgt de maandlasten te beperken.