0

publicatie: Handreiking vervormingsgedrag van funderingen op staal

Voorwoord

Voorwoord

In de dagelijkse ontwerppraktijk van funderingen is de keuze tussen funderen ‘op staal’ en funderen op palen van primair belang. Waar in het oosten en zuiden van ons land de eerste funderingswijze vaker voor de hand ligt, wordt in het westen van het land in veel situaties een fundering op palen geadviseerd. Dit is in sommige gevallen niet echt nodig. Waar het dan wel gebeurt, leidt dat in de praktijk vaak tot hogere kosten. Vaak is onzekerheid over het vervormingsgedrag van een fundering op staal een basis om te kiezen voor een paalfundering.
Als toch voor een fundering ‘op staal’ wordt gekozen blijkt de praktijk vaak erg lastig en onduidelijk, want de constructeur vraagt geotechnische input, bijvoorbeeld een veerwaarde of beddingsconstante. En daar begint dan al meteen de verwarring.
Daarnaast is er onduidelijkheid ten aanzien van tunnels die voorzien zijn van ankerpalen voor de trekbelasting in de bouwfase, maar in de definitieve fase in feite een paal-plaat fundering krijgen.
Kortom: er is behoefte aan een eenduidige handreiking voor het vaststellen van het vervormingsgedrag bij funderen ‘op staal’. Daarmee wordt niet alleen structuur aangebracht in de huidige werkwijze en ‘wildgroei’ in aanpak, maar de handreiking schept ook duidelijkheid in de communicatie tussen constructeurs en geotechnici.

SBRCURnet commissie 1793 is in 2012 van start gegaan om een handvat te ontwikkelen voor het gesprek tussen de constructeur en de geotechnicus waar het gaat om 'funderen op staal'. Het resultaat is deze rapportage.

SBRCURnet commissie 1793 heeft bestaan uit deskundigen van opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstituten en geotechnische adviesbureaus.

Bij het verschijnen van deze publicatie was de samenstelling van de commissie als volgt:

 • Annemarij Kooistra, voorzitter, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
 • Henk Brassinga, secretaris, rapporteur
 • Frans van Berge-Henegouwen, Arup
 • Jan Willem Dusseldorp, Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
 • Henk van der Eem, Movares
 • Dirk Luger, Deltares
 • Guido Meinhardt, VolkerInfraDesign (inmiddels CRUX Engineering)
 • Attahiri Mustapha, Gemeente Rotterdam
 • Rakesh Nehal, Geo2 Engineering
 • Jessica Oudhof, Ballast Nedam Construction (inmiddels Arup)
 • Oubbol Oung, Gemeente Rotterdam
 • Albert Repko, HZ University of Applied Sciences (voorheen IMD Raadgevende Ingenieurs bv)
 • Frans Seignette, Fugro GeoServices
 • Rob van der Sman, Royal HaskoningDHV
 • Sjoert Spierenburg, BAM Infraconsult
 • Vasco Veenbergen, ABT
 • Frank van der Woerdt, Ballast Nedam Construction
 • Fred Jonker, programma-manager, SBRCURnet

Ten behoeve van de ontwikkeling van deze handreiking zijn financiële bijdragen ontvangen van:
ABT
Ballast-Nedam
BAM Infraconsult
Deltares
Fonds Collectief Onderzoek GWW
Gemeente Amsterdam
Geo2 Engineering
Rijkswaterstaat, GPO

SBRCURnet spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van deze publicatie.

Delft, oktober 2016

Fred Jonker, programmamanager Geotechniek en Bodem